Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Sistemi sa zasebnim dovodom vazduha i maske za zavarivače

B303 NAGLAVNA MASKA
Naglavna maska za zavarivače sa ekranom na preklop, znojnicom i točkićem za podešavanje obima.
ŠifraZL-B303
KategorijaZaštita disajnih organa
B308 RUČNA MASKA
Ručna maska za zavarivače. Dimenzije stakla 110 x 90 mm.
ŠifraZL-B308
KategorijaZaštita disajnih organa
B306-1 NAGLAVNA MASKA
Zavarivačka naglavna maska sa znojnicom i točkićem za podešavanje obima.
ŠifraZL-306-1
KategorijaZaštita disajnih organa
B408
Naocare za zavarivanje na preklop sa ventilima, DIN 5.
ŠifraZN-B408
KategorijaZaštita disajnih organa
CLIMAX 619
Sertifikovane naočare za brusače sa okruglim sočivima koja se mogu menjati.
ŠifraZG-CX-619
KategorijaZaštita disajnih organa
Climax
CLIMAX 620
Sertifikovane naočare za brusače sa okruglim sočivima koja se mogu menjati, DIN 6.
ŠifraZG-CX-620
KategorijaZaštita disajnih organa
Climax