Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Kompleti

PB-10/LB10020 KOMPLET
Opasač monterski za pozicioniranje sa užetom i karabinom.
ŠifraZPP-PB10LB100
KategorijaProtivpadna oprema
AC 010 BLOCKMAX KOMPLET
Komplet: automatska kočnica za rad na visini, sa apsorberom energije i kljunastim karabinom.
ŠifraZPP-AC010
KategorijaProtivpadna oprema
ROLEX KOMPLET
Mehanizam sa kočnicom za rad na visini sa dva karabina.
ŠifraZPP-AH210
KategorijaProtivpadna oprema