Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Maske za jednokratnu upotrebu

FFP1 311 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica, nivoa zaštite FFP1, horizontalno sklopiv. Bez ventila.
ŠifraZDJ-311
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP1 315 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa Tayphoon ventilom - FFP1, horizontalno sklopiv.
ŠifraZDJ-315
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP1 312 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa ventilom - FFP1 horizontalno sklopiv.
ŠifraZDJ-312
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP2 322 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa ventilom - FFP2, horizontalno sklopiv.
ŠifraZDJ-322
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP2 325 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa Tayphoon ventilom - FFP2, horizontalno sklopiv.
ŠifraZDJ-325
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP2 323 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa ventilom - FFP2. Aktivni ugljalj protiv neprijatnih mirisa.
ŠifraZDJ-323
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP2 326 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa Tayphoon ventilom - FFP2. Aktivni ugljalj protiv neprijatnih mirisa.
ŠifraZDJ-326
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP2 822 RESPIRATOR
Respirator Flexinet okrugli za zaštitu od čestica sa ventilom i mrežicom - FFP2.
ŠifraZDJ-822
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP2 823 RESPIRATOR
Respirator okrugli za zaštitu od čestica sa ventilom FFP2. Aktivni ugljalj protiv neprijatnih mirisa.
ŠifraZDJ-823
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP3 335 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa Tayphoon ventilom - FFP3, horizontalno sklopiv.
ŠifraZDJ-335
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP3 332 RESPIRATOR
Respirator za zaštitu od čestica sa ventilom - FFP3, horizontalno sklopiv.
ŠifraZDJ-332
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FFP3 832 RESPIRATOR
Respirator Flexinet okrugli za zaštitu od čestica sa ventilom i mrežicom - FFP3.
ŠifraZDJ-832
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP