Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Lampe

MAXILITE™ LED FPC
Lampa putarska sa fotoćelijom, koristi 2x6V baterije, žuto staklo.
ŠifraROAD-3060
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
JSP
BATERIJA 6V
Baterija 6V za putarsku lampu.
ŠifraROAD-3080
KategorijaSaobraćajna bezbjednost