Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Specijalne rukavice

ATTHIS
Sertifkovane antivibracione rukavice.
ŠifraR-FH1110
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Fh
CORAX
Šivene rukavice od mešavine tekstila i kože sa PVC tačkicama.
ŠifraR-FH0040
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Fh
PARROT
Rukavice za zaštitu od kontakta sa vrelim predmetima do 350°C.
ŠifraR-TI002
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
PARROT AL
Rukavice sa aluminijumom za zaštitu od kontakta sa vrelim predmetima do 350°C.
ŠifraR-TI005
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
SCAUP
Rukavice za zaštitu od kontakta sa vrelim predmetima do 250°C.
ŠifraR-TI001
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
SCAUP AL
Rukavice sa aluminijumom za zaštitu od kontakta sa vrelim predmetima do 250°C.
ŠifraR-TI004
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
BATMETALL BEZ MANŽETNE
Mesarske rukavice od čelika za zaštitu od sječenja, bez manžetne.
Šifra R-M001
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Batmetal
BATMETALL MANŽETNA 8 cm
Mesarske rukavice od čelika za zaštitu od sječenja, manžetna 8cm.
ŠifraR-M002
KategorijaRadne I zaštitne rukavice
Batmetal