Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Radne i zaštitne čizme

POLAR OB E CI SRC ČIZME
Radne PVC čizme zelene boje sa termoizolacionom postavom od vještačkog krzna.
ŠifraSDP-4010
KategorijaRadna i zaštitna obuća
HIROLA ČIZME
Duboke termoizolacione čizme od kombinacije PVC-a i tekstila.
ŠifraSDP-4020
KategorijaRadna i zaštitna obuća