Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Albo Blog

Kako zaštiti ruke od hladnoće, a da posao ne trpi?

Kako zaštiti ruke od hladnoće, a da posao ne trpi?11.01.2021.

Na niskim temperaturama svaki posao postaje teži. Zglobovi su manje fleksibilni, a povrijede bolnije. Saznajte koje su to neophodne karakteristike zimskih rukvica, u zavisnosti od posla koji obavljate.

FUNKCIJA „ŽUTIH“ ZAŠTITNIH NAOČARA

FUNKCIJA „ŽUTIH“ ZAŠTITNIH NAOČARA01.03.2020.

Kada su u pitanju bistre i tamne zaštitne naočare, njihova namena je većini korisnika očigledna – svetle štite od čestica ( u tečnom ili čvrstom stanju), a tamne od jake svetlosti. Sa druge strane namena naočara sa žutim…