Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

FUNKCIJA „ŽUTIH“ ZAŠTITNIH NAOČARA

Kada su u pitanju bistre i tamne zaštitne naočare, njihova namena je većini korisnika očigledna – svetle štite od čestica ( u tečnom ili čvrstom stanju), a tamne od jake svetlosti. Sa druge strane namena naočara sa žutim sočivima ponekad nije sasvim jasna, pa ćemo je ovde ukratko pojasniti.

Sočiva bakarne, narandžaste, žute i smeđe boje korisna su u usovima slabog osvetljenja jer čine radno okruženje svetlijim. Takođe, poboljšavaju dubinsku percepciju i odlična su za oblačne i maglovite uslove.

Ove boje sočiva zaštitnih naočara blokiraju plavu svetlost. Plava svetlost je svetlost sa kraćom talasnom dužinom, raspršuje se lakše od ostalih boja i samim tim otežava fokusiranje na objekte. Uklanjanje plave svetlosti poboljšava oštinu, percepciju dubine i smanjuje umor očiju.

U oblačnim i maglovitim uslovima, dodatna vodena para u vazduhu povećava raspršivanje plave svetlosti što dovodi do smanjenja oštrine vida. Oči tada moraju “jače” da rade što dovodi do zamaranja očiju a veoma često i do glavobolje. U ovakvim radnim uslovima najbolje je koristiti naočare sa žutim sočivima.

Sočiva boje bakra najefektivnije blokiraju plavu svetlost, ali one mogu biti previše tamne da bi se nosile unutar radnih hala i generalno radnih prostora (prostori sa veštačkim osvetljenjem) . Stoga, u ovakvim uslovima, poželjno je koristiti naočare sa žutim sočivima koje i dovoljno propuštaju svetlost i dovoljno blokiraju plavu svetlost.

Profesionalnim vozačima se takođe preporučuje nošenje naočara sa žutim sočivima – pored toga što povećavaju percepciju – pojačavaju i crvenu boju . Kako su stop svetla (i ostali znaci upozorenja tipa stop, trougao i sl.) crvene boje, uz korišćenje ovog tipa sočiva ova svetla postaju znatno vidljivija za vozača a samim tim i njegova reakcija može biti brža.

Žuta tonirana stakla takođe imaju koristi za osobe koje provode mnogo vremena ispred monitora, tableta, kao i za korisnike pametnih telefona. Svi ovi uređaji imaju jako emitovanje plave svetlosti.

MEDICINSKA SVOJSTVA “ ŽUTIH” SOČIVA ZAŠTITNIH NAOČARA

Poslednja istraživanja pokazuju i neka medicinska svojstva korišćenja ovog tipa zaštitnih naočara.

PROBLEMI SA SPAVANJEM – Prekomerna svetlost (pogotovo bela svetlost), koju emituju elektronski uređaji (tablet, telefoni I sl.) i ambijentalna svetlost, suzbijaju lučenje melatonina (hormon sna). Nošenje zaštitnih naočara ovog tipa, sat vremena pre spavanja, može pojedinim osobama olakšati da brže zaspe.

BIPOLARNI POREMEĆAJ – preliminarna istraživanja pokazuju da blokiranje plave svetlosti može pomoći u stabilizaciji raspoloženja kod osoba koje pate od neke vrste bipolarnog poremećaja‚ kontra svetlosnoj terapiji koja se koristi kod depresivnih osoba.

DEGENERACIJA MAKULAE – ŽUTE MRLJE – Prekomerno plavo svetlo može biti jedan od glavnih uzročnika degeneracije žute mrlje, a ona je jedan od glavnih izazivača slepila kod starijih osoba.