Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Pune maske i polumaske sa pripadajućim filterima

FORCE 8 POLUMASKA
Polumaska sa 'bajonet' sistemom postavljanja zamenjivih filtera.
ŠifraZDJ-F8
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
FORCE™10 TYPHOON™
Puna maska za cijelo lice sa 'bajonet' sistemom kačenja dva filtera.
ŠifraZDJ-F10
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
AB1 FILTER
PK2 - AB1 filter F8-510 za FORCE 8 polumasku
ŠifraZF-FAB1-F8-510
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
P2 FILTER
PK2 - P2 filter F8-002 za FORCE 8 polumasku
ŠifraZF-FP2-F8-002
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
P2 PREDFILTER
Par predfiltera P2 za Force 8 polumasku
ŠifraZF-F8-002
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
A1 FILTER
PK2 - A1 filter F8-110 za FORCE 8 polumasku
Šifra ZF-FA1-F8-110
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
ABEK1 FILTER
PK2 - ABEK1 filter F8-710 za FORCE 8 polumasku
ŠifraZF-FABEK1-F8-710
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
ABEK1P3 FILTER
PK2 - ABEK1P3 filter F8-713 za FORCE 8 polumasku
ŠifraZF-FABEK1P3-F8-713
KategorijaZaštita disajnih organa
JSP
3M™ 6800 PUNA MASKA
Maska za cjelo lice, sa dva izmenjiva bajonet fltera i velikim izduvnim ventilom .
Šifra3M-6800
KategorijaZaštita disajnih organa
3M
3M™ 6200 POLUMASKA
Polumaska sa bajonet sistemom kačenja filtera. Lagana sa širokim vidnim poljem.
Šifra3M-6200
KategorijaZaštita disajnih organa
3M
3M™ 7502 POLUMASKA
Polumaska sa bajonet sistemom kačenja filtera. Široki izduvni ventil.
Šifra3M-7502
KategorijaZaštita disajnih organa
3M