Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Kapa visoke vidljivosti

TURIA KAPA
Zimska pletena kapa sa mekom postavom. Narandžasta boja.
ŠifraOD-2558
BojaHV narandžasta
KategorijaRadna i zaštitna odjeća
TURIA KAPA
Zimska pletena kapa sa mekom postavom. Žuta boja.
ŠifraOD-2554
BojaHV zelena
KategorijaRadna i zaštitna odjeća