Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Saobraćajna bezbjednost

PVC ČUNJ 34 cm
PVC čunj sa jednom bojenom reflektivnom trakom 34cm.
ŠifraROAD-2002PVCFB
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
SIGNALNA OGRADA
Signalna ograda za gradilište oranŽ boje, 180cm x 50m.
ŠifraROAD-1814
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
POST OGRADA CRVENO/bijela
Stubići sa bazom i lancima. Komplet sadrži šest stubova I baza i lanac dužine 25m.
ŠifraROAD-1010
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
JSP
ROADHOG™ 50 cm
Jednodelni čvrsti čunjevi sa reflektivnom trakom. Visina 50 cm.
ŠifraROAD-008/50
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
JSP
ROADHOG™ 75 cm
Jednodelni čvrsti čunjevi sa reflektivnom trakom. Visina 75 cm.
ŠifraROAD-008/75
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
JSP
MAXILITE™ LED FPC
Lampa putarska sa fotoćelijom, koristi 2x6V baterije, žuto staklo.
ŠifraROAD-3060
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
JSP
BATERIJA 6V
Baterija 6V za putarsku lampu.
ŠifraROAD-3080
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
SIGNALNA OGRADA
Signalna ograda za gradilište oranž boje, dimenzije: 100cm x 50m.
ŠifraROAD-1801
KategorijaSaobraćajna bezbjednost
TITAN EXPANDER
Sklopiva i rastegljiva barijera do 310cm, sklopljena 55cm, crveno-bijela.
ŠifraROAD-1104
KategorijaSaobraćajna bezbjednost