Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Protivpadna oprema

ROLEX KOMPLET
Mehanizam sa kočnicom za rad na visini sa dva karabina.
ŠifraZPP-AH210
KategorijaProtivpadna oprema
DX017 NOSILA
Spasilačka nosila sa metalnim ramom, sklopiva.
ŠifraZPP-DX017
KategorijaProtivpadna oprema
TM-9 TRIPOD
Postolje za evakuaciju za jednu osobu, za spuštanje i podizanje tereta, nosivost 500kg.
ŠifraZPP-TM9
KategorijaProtivpadna oprema